Category: Usługi Księgowe

Usługi księgowe dla dużych firm

W ramach wielkich przedsiębiorstw coraz rzadziej tworzy się działy finansowe. Wynika to z faktu, że samodzielne wykonywanie zadań z zakresu księgowości jest mało efektywne i bardzo kosztowne. Dlatego coraz większą popularnością cieszy się outsourcing. Wtedy zewnętrzna firma przejmuje do osobistego prowadzenia księgi rachunkowe oraz wszelkie sprawy, które są związane z obsługą kadrowo-płacową danej firmy. Jednocześnie opłata za takie działania jest niewielka, co pozwala na zaoszczędzenie znacznej ilości środków pieniężnych. Usługi księgowe świadczone przez zewnętrzne firmy nie budzą najmniejszych zastrzeżeń. Placówka rachunkowa przejmuje na siebie całą odpowiedzialność za politykę finansową obsługiwanej firmy. W tym celu wysyła ona swoich przedstawicieli do sądów bądź organów podatkowych w każdym przypadku, gdy okaże się to konieczne. Wszelkie księgi i ewidencje prowadzone są w placówce tego przedsiębiorstwa. Sprawia to, że obsługiwana firma nie musi nawet we własnym zakresie archiwizować ksiąg oraz dowodów księgowych.

Kompleksowe usługi księgowe

Majątek firmy składa się z wielu składników, które muszą być stale ewidencjonowane. Konieczne jest także przeprowadzanie okresowych remanentów oraz inwentaryzacji, które mają na celu sprawdzenie, czy dobra materialne nie uległy uszkodzeniu bądź zepsuciu. W skład majątku przedsiębiorstwa wchodzą nie tylko środki trwałe, ale również pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych oraz wartości niematerialne i prawne. Wszystkie muszą zostać dokładnie ujęte w księgach rachunkowych. Zdecydowanie nie zaleca się prowadzenia takich ewidencji osobiście – niezwykle łatwo jest popełnić błąd, który przekreśli szanse na ubieganie się o kredyt obrotowy i zmniejszy wiarygodność firmy. Biuro rachunkowe prowadzące usługi księgowe poradzi sobie z tym zdecydowanie lepiej. W takich placówkach pracują sami fachowcy, którzy są doświadczeni w prowadzeniu ewidencji na potrzeby rozliczeń. Będą oni w stanie zaklasyfikować wartości materialne do odpowiednich rubryk oraz precyzyjnie określić ich wartość. Dzięki temu dane przedstawione w bilansie nie będą budziły zastrzeżeń.

Usługi księgowe i ewidencja VAT

Podatek od towarów i usług jest płacony przez każdy podmiot gospodarczy, który wytwarza określone dobra materialne bądź świadczy różnorakie usługi. Bardzo ważne jest, aby zbierać dokumenty księgowe, które dokumentują poszczególne transakcje. Przede wszystkim stanowią one podstawę odpisów podatkowych oraz innych zwolnień, które można uzyskać. Bez wątpienia przydaje się tutaj uczestnictwo dobrego biura rachunkowego. Takie placówki świadczą profesjonalne usługi księgowe dla przedsiębiorców. Księgowi dbają o to, żeby wszystkie dowody były należycie archiwizowane. Ponadto każdemu kontrahentowi zakładana jest w teczka, do której zbiera się wszystkie faktury pochodzące od niego. Jest to bardzo wygodne w sytuacji, gdy dojdzie do kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających. Ponadto specjaliści od rachunkowości prowadzą wymagane prawem księgi rachunkowe. Na ich podstawie sporządzają raporty i analizy, które następnie mogą być dowolnie przetwarzane przez przedsiębiorcę. Dzięki temu możliwe jest podjęcie skutecznych działań na rynku.

Wysokiej jakości usługi księgowe

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od wielkości uzyskiwanych przychodów, powinno mieć stałe źródła finansowania. Jedynie wtedy możliwe jest stałe i zorganizowane prowadzenie działalności gospodarczej. Wskazuje się, że środki potrzebne do normalnego funkcjonowania firmy w pierwszej kolejności warto sfinansować za pomocą kredytu. Konieczne jest jednak spełnienie licznych wymogów formalnych oraz złożenie stosownych wniosków. Przedsiębiorca bez wiedzy z zakresu rachunkowości nie jest nawet w stanie wykazać, że jego firma dobrze prosperuje. Zdecydowanie lepiej zrobi to przedsiębiorstwo, które na jego rzecz świadczy usługi księgowe. Osoby odpowiedzialne za rachunkowość są w stanie stworzyć rzetelne wnioski, których wymagają instytucje bankowe. Ponadto w bardzo szybkim czasie możliwe jest zebranie stosownych dowodów księgowych, z których będzie wynikała wypłacalność firmy. Nie bez znaczenia pozostaje możliwość udzielenia pełnomocnictwa. Dobry księgowy zdecydowanie lepiej poradzi sobie w trakcie zawiłej procedury formalnej.

Usługi księgowe w zakresie analizy przedsięwzięcia

Jeszcze przed założeniem własnej działalności gospodarczej zaleca się analizę rynku. Dzięki temu możliwe jest stwierdzenie, na jakie przychody może liczyć nowo powstała firma. Bardzo ważne jest, aby takie badanie zostało zlecone profesjonalnej placówce. Nie warto działać na własną rękę, ponieważ takie czynności mogą okazać się zbyt subiektywne. Zdecydowanie lepiej jest zlecić analizę rynku dobremu biuru rachunkowemu. Takie placówki świadczą nie tylko wysokiej jakości usługi księgowe, ale również pomagają nowym przedsiębiorcom wejść na rynek. W tym celu zostanie przeprowadzone rzetelne i obiektywne badanie, które będzie obejmowało nie tylko szanse i korzyści, ale również zagrożenia i słabe punkty przedsięwzięcia. Pozwoli to przedsiębiorcy na wnikliwą i rzetelną ocenę ryzyka. Jeżeli je podejmie, firma zajmująca się rachunkowością poczyni starania zmierzające do rychłego zarejestrowania firmy. Wszechstronność księgowych zawsze warto wykorzystywać, ponieważ fachowcy zdecydowanie lepiej radzą sobie w sprawach formalnych.

Usługi księgowe dla podmiotów zagranicznych

Zagraniczne podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność w dziedzinie handlu i usług, mogą swobodnie tworzyć oddziały na terytorium naszego kraju. Jeżeli warunki polskiej konkurencji pozwolą im utrzymać się na rynku, możliwe jest długotrwałe prowadzenie działalności. Często jednak osoby prowadzące takie oddziały nie posiadają wystarczającej wiedzy z zakresu polskich standardów rachunkowości, aby móc należycie prowadzić księgi. Dlatego zatrudniają oni najlepszych fachowców z kraju, aby uzyskać liczne ulgi i zwolnienia. Nie od dziś wiadomo, że usługi księgowe w naszym kraju świadczone są na niezwykle wysokim poziomie. Przede wszystkim warto wskazać, że dobry rachmistrz bardzo skrupulatnie wypełnia każde, nawet mniej znaczące zadanie. Perfekcyjność w każdym calu to cecha, którą można przypisać niemal każdemu polskiemu księgowemu. Wszelkie zaliczki na daniny publicznoprawne są dokładnie wyliczane i wnoszone we właściwym terminie do organów państwowych. Ponadto zagraniczni przedsiębiorcy mogą za pośrednictwem specjalistów od rachunkowości dochodzić zwrotu podatku z zagranicy.

Usługi księgowe dla pracodawców

Zatrudnianie pracowników w zakładzie produkcyjnym obliguje pracodawcę o zachowanie szczególnej dbałości o swoich podwładnych. Konieczne jest sporządzenie listy płac, która musi być bezwzględnie respektowana. W innym przypadku pracodawca naraża się na odpowiedzialność przed organami kontrolnymi. Samodzielna obsługa spraw kadrowych jest wręcz niemożliwa, dlatego przedsiębiorcy decydują się na usługi księgowe. Każde solidne biuro rachunkowe oferuje obsługę kadrowo-płacową danej firmy. Bez wątpienia warto z takiej możliwości skorzystać, ponieważ wiąże się ona z licznymi udogodnieniami. Przede wszystkim księgowi wykonują wszystkie obowiązki z niebywałą perfekcją i dokładnością. Jakakolwiek kontrola – zarówno ze strony organów skarbowych, jak i inspekcji pracy – nie ma prawa wykazać nieprawidłowości. Każdy pracownik w regulaminowym czasie otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze oraz wszystkie przysługujące mu wydatki. Wszelkie dokumenty związane ze stosunkiem pracy są starannie archiwizowane przez specjalistów od rachunkowości.

Usługi księgowe w zakresie optymalizacji podatkowej

Podatki oraz inne należności publicznoprawne są poważnym obciążeniem dla budżetu każdej firmy. Obowiązek ich zapłaty wynika z ustaw dotyczących tych podatków. Istnieje jednak szereg instrumentów, które umożliwiają obniżenie wysokości podatku należnego. Jest to tak zwana optymalizacja podatkowa i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Wszelkie świadczone usługi księgowe ukierunkowane są obecnie na ulgi i zwolnienia podatkowe. Biura rachunkowe dbają o komfort i zadowolenie swoich klientów, dlatego znajdują różne podstawy do uzyskania zwolnień. Warto z usług takich placówek korzystać, ponieważ wykazują one inicjatywę nawet w najdrobniejszych sprawach. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie kosztów uzyskania przychodu, które odliczane są z podatków. Ponadto wszelkie środki trwałe, nawet te o niskiej wartości, obejmowane są odpisami amortyzacyjnymi i umorzeniowymi. Księgowi doskonale zdają sobie sprawę z możliwości, jakie oferowane są przez polski system podatkowy. Dlatego zaangażowanie dobrego biura rachunkowego wydaje się być nieocenione.

Sprawdzone usługi księgowe

W polskim obrocie gospodarczym podstawą działania każdego przedsiębiorcy są księgi rachunkowe. Muszą w nich zostać ujęte wszelkie przychody z danej działalności gospodarczej oraz wszelkie środki trwałe, które służą do produkcji określonych towarów bądź świadczenia poszczególnych usług. Bardzo ważne jest, aby takie ewidencje zawsze zgadzały się ze stanem faktycznym. Księgowi działają w oparciu o zasadę ostrożności. Nakazuje ona przyjmowanie raczej wariantu pesymistycznego danego przedsięwzięcia i dokładne obliczenie ryzyka. Zazwyczaj usługi księgowe świadczone są w ramach outsourcingu. Polega on na tym, że w ramach przedsiębiorstwa wyodrębnia się sprawy finansowe, które zostają przekazane do kompetencji zewnętrznej firmy. Jest ona wyłącznie odpowiedzialna za prowadzenie wszelkich ksiąg rachunkowych. Ponadto w przypadku, gdy kontrola skarbowa będzie chciała otrzymać raport, zostanie on sporządzony właśnie przez tą placówkę. Takie rozwiązanie jest szeroko przyjęte w obrocie i niezwykle przystępne dla przedsiębiorcy, który może się skupić na prowadzeniu działalności.

Usługi księgowe dla podatników VAT

Podatek VAT jest podatkiem obrotowym, który stanowi dla przedsiębiorcy istną zmorę. Niezwykle ciężko zorientować się na własną rękę, jakie dochody podlegają opodatkowaniu oraz jak można zmniejszyć kwotę należnego podatku. Sprawia to, że konieczne jest zatrudnienie profesjonalisty, który posiada ogromną wiedzę z zakresu podatków i rachunkowości. Co do zasady nie jest konieczne angażowanie takiej osoby na pełen etat. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy działalność gospodarcza prowadzona jest z dużym rozmachem. Wtedy usługi księgowe świadczone są nawet przez kilku biegłych z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Duże znaczenie ma fakt, że każdy dobry księgowy potrafi doskonale wykorzystać okazję do uzyskania odpisu amortyzacyjnego bądź innego zwolnienia przedmiotowego. Sprawia to, że w ramach firmy mogą zostać wprowadzone działania optymalizacyjne, zmierzające do zmniejszenia należności na rzecz budżetu państwa i samorządu. To z kolei pozwoli na wykreowanie dodatkowego zysku danego przedsiębiorstwa.